Οι δουλειές μας

Υπηρεσίες » Ανακατασκευή - Επισκευή
► Ανακατασκευή καναπέδων, πολυθρονών, καρεκλών και λοιπών καθισμάτων με τις ακόλουθες δυνατότητες:
 
- Ολική ανακατασκευή: Αποξήλωση όλων των παλαιών υλικών ως τον ξύλινο σκελετό, ο οποίος συντηρείται, στερεώνεται, ενισχύεται στους συνδέσμους και στα ευπαθή σημεία και καθαρίζεται από πιθανά παράσιτα. Αντικατάσταση των υλικών της εσωτερικής υποδομής ταπετσαρίας και του υλικού επένδυσης (υφάσματος, δέρματος κλπ.).
 
- Μερική ανακατασκευή: Μερική αντικατάσταση/αποκατάσταση των υλικών της εσωτερικής υποδομής ταπετσαρίας και του υλικού επένδυσης (υφάσματος, δέρματος κλπ.).
 
- Απλή αλλαγή του υλικού επένδυσης (υφάσματος, δέρματος κλπ.).
 
- Συντήρηση και/ή επισκευή των εμφανών ξύλινων τμημάτων των επίπλων.
 
- Μερική ή ολική τροποποίηση του αρχικού σχεδίου και των διαστάσεων.
 

 
Συντήρηση και ανανέωση ξύλινων επίπλων:

- Απομάκρυνση του παλαιού λούστρου.

- Συντήρηση και στερέωση ή ενίσχυση των συνδέσμων.

- Δυνατότητα αλλαγής χρώματος - αποχρωματισμού.
 
- Χρωματισμός των επιφανειών με βάση συγκεκριμένο δείγμα.
 
- Στίλβωση των επιφανειών.