Οι δουλειές μας

Υπηρεσίες » Παρακολούθηση Εργασιών

Κατά τη διάρκεια της όλης κατασκευής ή επεξεργασίας των επίπλων σας, καθώς και πριν από την παράδοσή τους, προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας στον εργαστηριακό χώρο μας, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των υλικών και τελικός έλεγχος του αποτελέσματος.