Οι δουλειές μας

Υπηρεσίες » Υποστήριξη

Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στη μετά την πώληση υποστήριξη των πελατών μας, αποσκοπώντας στη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίησή τους και στην πλήρη ανταπόκριση των προϊόντων μας στις προσδοκίες τους.

Η προσωπική και άμεση επαφή με τον πελάτη αποτελεί την καλύτερη εγγύηση των κατασκευών μας, που σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται και με την ποιότητα των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο για την εσωτερική υποδομή όσο και για την εξωτερική επένδυση. Επί πλέον, το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να παρέχει συμβουλές και λύσεις σε προβλήματα σχετικά με τη φροντίδα και τη συντήρηση των επίπλων.

Στους πελάτες μας παρέχεται σημαντική έκπτωση για κάθε μελλοντική παροχή υπηρεσίας (π.χ. αλλαγή υφάσματος) στις δικές μας κατασκευές.